Polityka prywatności

Obowiązuje od 1.05.2021

Zakres i zgoda

Niniejsza Polityka prywatności opisuje:

• zbierane przez ogloszenia.swidnica24.pl dane osobowe i sposoby ich wykorzystania;
• okoliczności ujawniania danych Użytkownika;
• sposoby przechowywania i ochrony danych.

Polityka prywatności dotyczy Serwisu i wszelkich Usług, które odwołują się do niniejszej Polityki prywatności.

Korzystanie z Usług ogloszenia.swidnica24.pl lub założenie konta jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszej Polityki prywatności oraz Regulaminu.

Portal Świdnica24.pl Marek Kowalski jest administratorem danych Użytkownika i odpowiada za zbieranie, ujawnianie, przechowywanie, zabezpieczanie i korzystanie z danych Użytkownika zgodnie z ogólnymi standardami w zakresie ochrony prywatności oraz przepisami prawa.

Czym są dane osobowe?

„Dane osobowe” to informacje, które mogą posłużyć do zidentyfikowania osoby, ponieważ są z nią bezpośrednio powiązane, jak też te, które można połączyć z innymi informacjami. Do danych osobowych nie należą informacje anonimowe lub zagregowane, na podstawie których nie można zidentyfikować określonej osoby.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Portal ogloszenia.swidnica24.pl  może w dowolnym momencie wprowadzić zmiany w niniejszej Polityce prywatności przez opublikowanie w Serwisie zaktualizowanych warunków. Zaktualizowana Polityka prywatności wchodzi w życie automatycznie, po upływie 30 dni od jej opublikowania.

Cookies

W trakcie wizyty na naszej stronie, na Państwa komputerze zapisane zostaną fragmenty kodu zwane ciasteczkami czyli z angielskiego Cookies. W Portalu ogloszenia.swidnica24.pl  pliki Cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych, a ich zawartość nie pozwala na identyfikację użytkownika. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Każdy użytkownik może  zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, aby dostawać powiadomienia kiedy otrzymuje cookies lub by przeglądarka blokowała ich wysyłanie. Należy jednak pamiętać, że blokując cookies blokujemy dostęp do pewnych funkcjonalności. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Wydawcę  wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami, tym samym te zestawiane dane pozbawione są w takim wypadku wszelkich oznaczeń identyfikujących.

Reklamy Google

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie jego historii odwiedzanych stron.

Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych.

Możesz zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.

Statystyki

Informacje jakie zostaną pozyskane podczas Państwa wizyty na naszej stronie posłużą jedynie do opracowania statystyk poprzez narzędzia analityczne Google. Poza tym pozyskane w ten sposób dane NIE SĄ NIGDZIE PRZEKAZYWANE wliczając w to państwa trzecie (poza Europejski Obszar Gospodarczy) czy organizacje międzynarodowe w formie pozwalającej na identyfikację.

Dzięki informacjom ze statystyk będziemy mogli udoskonalać naszą stronę i lepiej dopasowywać ją pod kątem użytkowników.

Zbieranie danych
Portal ogloszenia.swidnica24.pl zbiera informacje podawane przez Użytkownika, gdy:

• Użytkownik zakłada konto: zbierane informacje to: adres mailowy, numery telefonów, adresy e-mail lub nazwy użytkownika (jeśli ma to zastosowanie)

Użytkownik publikuje ogłoszenie, informacje podawane w trakcie realizacji transakcji i inne informacje powiązane z transakcjami.

• Użytkownik wykonuje operacje na koncie: np. aktualizuje lub dodaje informacje do konta.
Użytkownik kontaktuje się z nami: np. za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacji.
Użytkownik opłaca usługę: np. w trakcie dodania ogłoszenia i wyróżnień płatnych użytkownik podaje dane osobowe potrzebne do realizacji jego zamówienia przez kanał płatności (płatności obsługuje dotpay).

Dane, które mogą być zbierane przez ogloszenia.swidnica24.pl automatycznie obejmują:

• informacje z urządzeń, których korzysta Użytkownik
informacje o lokalizacji Użytkownika
informacje o komputerze i połączeniu: statystyki wyświetleń stron, ruch z i do stron, odsyłające adresy URL, dane ogłoszeń, adres IP Użytkownika, historia przeglądania i dane rejestru sieci

Dane zbierane przez Portal ogloszenia.swidnica24.pl z innych źródeł:

• informacje z sieci społecznościowych: gdy Użytkownik korzysta z takich stron do rejestracji, udostępniania informacji lub połączenia konta. Witryny te mogą automatycznie umożliwiać dostęp do niektórych informacji osobistych Użytkownika (np. o wyświetlanych treściach, polubionych materiałach, prezentowanych lub klikanych reklamach itp.) Przez udzielenie dostępu do informacji przechowywanych przez sieci społecznościowe Użytkownik zezwala Portalowi ogloszenia.swidnica24.pl na zbieranie, wykorzystywanie i przechowywanie tych informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności
informacje o Użytkowniku pochodzące od innych użytkowników. Jeśli inny użytkownik przekazuje do ogloszenia.swidnica24.pl informacje o Użytkowniku, musi go z wyprzedzeniem powiadomić o tym fakcie, jak również o zasadach ogloszenia.swidnica24.pl dotyczących zbierania, wykorzystywania i przechowywania takich informacji. Ponadto przed podaniem ogloszenia.swidnica24.pl informacji, musi uzyskać na to wyraźną zgodę Użytkownika

Wykorzystywanie i przechowywanie informacji
Portal ogloszenia.swidnica24.pl korzysta z informacji osobistych Użytkownika do świadczenia, udoskonalania swoich usług

Dane osobowe Użytkownika umożliwiają:

• prezentowanie ofert i usługi zgodnie z preferencjami Użytkownika
bez ich wyraźnej zgody
• dostosowywanie, analizowanie i doskonalenie Usług
• zapewnienie innych, zamówionych przez Użytkownika usług zgodnie z zasadami dotyczącymi zbierania danych
• świadczenie usług odpowiednich dla danej lokalizacji (reklamy, google ads, wyniki wyszukiwania i inne spersonalizowane treści)
• uwzględnianie reklamacji zamawianych usług – ogłoszeń i wyróżnień płatnych.

Portal ogloszenia.swidnica24.pl wykorzystuje dane osobowe do kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach dotyczących jego konta:

Portal ogloszenia.swidnica24.pl może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, :

• w sprawach dotyczących konta, rozwiązywania problemów, pobieranie opłat i należności lub uzyskiwania opinii przez ankiety, oraz związanych z obsługą klienta
• w konieczności egzekwowania przyjętych przez Portal ogloszenia.swidnica24.pl Warunków i regulaminu oraz warunków wszelkich innych umów, jakie Portal ogloszenia.swidnica24.pl może zawierać z Użytkownikiem

Portal ogloszenia.swidnica24.pl korzysta z informacji osobistych Użytkownika do personalizowania prowadzonej komunikacji reklamowej i marketingowej:

• dostosowywania, analizy i udoskonalania reklam
• kontaktowania się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, w celu: oferowania zniżek i promocji, oraz informowania o nowych usługach, informacji o aktualizacjach usług i ofertach promocyjnych.

Portal ogloszenia.swidnica24.pl  korzysta z informacji osobistych Użytkownika w celu zachowywania prawa:

• wykrywania, badania, ograniczania i zapobiegania przypadkom oszustw, naruszeń bezpieczeństwa, potencjalnie nielegalnych lub zabronionych działań
• egzekwowania postanowień Polityki prywatności, Warunków i regulaminu lub innych zasad

Przechowywanie danych:

W przypadku aktywnych kont Portal ogloszenia.swidnica24.pl przechowuje dane osobowe użytkowników tak długo, jak jest to konieczne ze względów biznesowych. Możemy także przechowywać dane osobowe z zamkniętych kont w celu spełnienia wymogów prawa krajowego, zapobiegania oszustwom, ściągania należności, udzielania pomocy organom dochodzeniowym, egzekwowania naszych Warunków i regulaminu oraz podejmowania innych działań zgodnie z obowiązującym prawem krajowym. Niepotrzebne dane osobowe Użytkownika Portal ogloszenia.swidnica24.pl bezpiecznie usuwa.

Możliwość wyboru

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać od Portal ogloszenia.swidnica24.pl komunikacji marketingowej, może anulować subskrypcję, przesyłając stosowną informację na adres [email protected]

Dostęp do informacji

• Aby wyświetlić, sprawdzić, podane informacje  należy zalogować się do konta. Jeśli dane są niedokładne lub ulegną zmianie, należy je niezwłocznie zaktualizować – nie ma możliwości zmiany adresu mailowego przypisanego do konta.
• Po opublikowaniu publicznego postu, Użytkownik może go zmienić lub usunąć. Na przesłany na adres [email protected]  Użytkownika Portal ogloszenia.swidnica24.pl zamknie konto i usunie jego dane osobowe tak szybko, jak to możliwe, w zależności od aktywności na koncie i przepisów prawa krajowego.
• Portal ogloszenia.swidnica24.pl uznaje prawa Użytkownika w zakresie dostępu do informacji osobistych oraz ich poprawiania i usuwania. Zgodnie z ustawodawstwem krajowym Portal ogloszenia.swidnica24.pl może nie udzielić dostępu do danych osobowych i odmówić ich modyfikacji lub usunięcia. W takim wypadku Portal ogloszenia.swidnica24.pl powiadomi o przyczynach takiej decyzji. Aby skontaktować się z nami w sprawie dostępu do danych i dowiedzieć się czy obowiązują z tego tytułu opłaty, prosimy o kontakt pod adresem [email protected]

Ujawnianie danych

Udostępnianie informacji dostawcom usług i partnerskim instytucjom finansowym:

Większość danych podanych przez Użytkownika (nazwa, adres mailowy, telefon) są dostępne publicznie po opublikowaniu ogłoszenia. Portal ogloszenia.swidnica24.pl przekazuje dane do podmiotów obsługujących płatności w momencie  kiedy użytkownik doda ogłoszenie lub wyróżnienie płatne i przejdzie proces opłaty.

Ujawnianie informacji organom wymiaru sprawiedliwości i innym podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia, w tym:

• organom ochrony porządku publicznego, agencjom rządowym i uprawnionym osobom trzecim w odpowiedzi na zweryfikowany wniosek w związku z dochodzeniem karnym, domniemaniem lub podejrzeniem nielegalnego działania, a także innego działania, które mogłoby narazić Portal ogloszenia.swidnica24.pl lub któregoś Użytkownika na odpowiedzialność prawną. Jeśli w dobrej wierze uznamy, że ujawnienie informacji jest konieczne do zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa, pojmania czy ścigania przestępców, oraz oszacowania lub poboru podatku czy cła.
• osobom trzecim wszczynającym postępowanie prawne lub uczestniczącym w takim postępowaniu, o ile przedstawią wezwanie sądowe, orzeczenie sądu lub podobny dokument prawny
• innym osobom trzecim, zgodne z wymogami prawa, w celu egzekwowania obowiązujących na Portal ogloszenia.swidnica24.pl Warunków i regulaminu, odpowiadania na skargi dotyczące naruszenia w ogłoszeniach lub treści praw osób trzecich, oraz w przypadku, gdy w dobrej wierze Portal ogloszenia.swidnica24.pl uzna, że ujawnienie informacji jest konieczne w celu uniknięcia szkód dla zdrowia fizycznego, własności, strat finansowych lub w celu zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa

Bezpieczeństwo informacji

Portal ogloszenia.swidnica24.pl stosuje zabezpieczenia techniczne i administracyjne w celu ochrony danych Użytkownika. Jeśli Użytkownik podejrzewa, że doszło do naruszenia na jego koncie, powinien skontaktować się z nami pod adresem [email protected]

Ważne informacje
Dane logowania w sieciach społecznościowych

W przypadku korzystania z danych logowania w sieciach społecznościowych:

• Jeśli Użytkownik loguje się do konta w sieci społecznościowej przy użyciu tego samego adresu e-mail, który został wcześniej użyty do założenia konta w usługach Portal ogloszenia.swidnica24.pl, uzyska dostęp do swojego konta w usługach Portal ogloszenia.swidnica24.pl.
• Jeśli Użytkownik loguje się na koncie w sieci społecznościowej przy użyciu adresu e-mail, którego nie rozpoznają systemy Portal ogloszenia.swidnica24.pl, nastąpi utworzenie nowego konta Użytkownika w naszych usługach.

Do logowania się na konto Portal ogloszenia.swidnica24.pl można używać danych logowania z sieci społecznościowej lub standardowych. Jeśli Użytkownik korzysta ze standardowych danych logowania, ale nie otrzymał jeszcze hasła (ponieważ zarejestrował się przez konto w sieci społecznościowej), musi uzyskać hasło przy użyciu procedury resetowania hasła.

W przypadku korzystania z danych logowania sieci społecznościowej, obowiązują zasady sieci społecznościowej dotyczące funkcji Nie wylogowuj mnie. Nie kontrolujemy tych zasad. Ze względów bezpieczeństwa Portal ogloszenia.swidnica24.pl zaleca:

• nieużywanie danych logowania w sieciach społecznościowych w przypadku korzystania z Usług Portal ogloszenia.swidnica24.pl z publicznie dostępnego lub współużytkowanego urządzenia
• więcej informacji o zasadach logowania i innych dostępnych opcjach można uzyskać na stronach sieci społecznościowych

Niechciane lub zawierające groźby wiadomości e-mail

Portal ogloszenia.swidnica24.pl nie toleruje naruszania zasad korzystania z naszych Usług. Użytkownik nie może dodawać innych użytkowników do swojej listy mailingowej, telefonicznej lub SMS w celach komercyjnych, nawet jeśli osoby te są jego klientami, chyba że uzyska na to ich wyraźną zgodę. Wysyłanie niechcianych lub zawierających groźby wiadomości e-mail i SMS jest sprzeczne z przyjętymi przez Portal ogloszenia.swidnica24.pl Warunków i regulaminu. Aby zgłosić spam lub fałszywe wiadomości e-mail, należy skontaktować się z nami pod adresem [email protected]

Praktyki osób trzecich w zakresie ochrony prywatności

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko korzystania i ujawniania danych osobowych, które Portal ogloszenia.swidnica24.pl otrzymuje od Użytkownika. Jeśli Użytkownik ujawni swoje dane osobom trzecim lub skorzysta z ich witryn, wówczas będą obowiązywać zasady prywatności przyjęte przez te osoby trzecie.

Portal ogloszenia.swidnica24.pl nie może zagwarantować prywatności ani bezpieczeństwa informacji ujawnionych osobom trzecim. Przed udostępnieniem danych lub zawarciem transakcji z osobą trzecią zalecamy zapoznanie się z przyjętymi przez partnera zasadami prywatności i bezpieczeństwa, nawet jeśli partnerem jest sprzedawca lub kupujący zarejestrowany w serwisie Portal ogloszenia.swidnica24.pl.