Warunki i regulamin

Zasady korzystania z serwisu ogloszenia.swidnica24.pl
Niniejsze zasady obowiązują od 01.05.2021
Wprowadzenie.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu ogloszenia.swidnica24.pl, w którym usługi świadczy wydawca – Portal Swidnica24.pl Marek Kowalski Rynek 33/4 58-100 Świdnica. Niniejsze zasady  stanowią warunek uzyskania dostępu do stron, usług świadczonych nasz serwis.  Uzyskując dostęp do naszych usług lub korzystając z nich, Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie niniejsze warunki oraz akceptuje naszą Politykę prywatności.

Serwis ogloszenia.swidnica24.pl oferuje usługi elektroniczne, które nie wymagają dostaw. Każda usługa realizowana jest automatycznie po potwierdzeniu otrzymania płatności. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, za utrudnienia w realizacji zamówień spowodowane przez przypadki losowe, awarie systemów informatycznych, pożary, zalania itp.

Konto Użytkownika. Aby mieć dostęp do niektórych Usług i korzystać z nich, należy się zarejestrować i założyć konto, używając adresu e-mail i hasła („Konto”).  Zarejestrowany adres e-mail należy do Użytkownika. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego hasła. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania wykonywane przy użyciu jego konta.

Użytkownik może łączyć się z Usługami za pośrednictwem usług osób trzecich (np. Facebooka) i przyznać serwisowi ogloszenia.swidnica24.pl prawo dostępu, przechowywania i wykorzystywania jego informacji w tej usłudze zgodnie z zasadami opisanymi przez administratora takiej usługi i przyjętą przez ogloszenia.swidnca24.pl  Polityką prywatności.

Jeśli Użytkownik uważa, że doszło do naruszenia lub nieuprawnionego użycia jego Konta, powinien niezwłocznie skontaktować się z nami pod adresem [email protected]

Korzystanie z ogloszenia.swidnca24.pl. Aby korzystać z  naszych usług trzeba mieć ukończone 18 lat. Użytkownik zobowiązuje się zamieszczać ogłoszenia w odpowiednich kategoriach i obszarach oraz nie podejmować działań, takich jak:

• naruszanie obowiązujących przepisów prawa lub zasad zamieszczania portalu ogloszenia.swidnca24.pl ;
• zamieszczanie w treści ogłoszenia linków do serwisów zewnętrznych, linki w treści nie będą aktywne (nie można w nie kliknąć),
• publikowanie gróźb lub materiałów o charakterze obraźliwym, złośliwym, obscenicznym lub nieprzyzwoitym;
• publikowanie treści bezprawnych;
• oszukiwanie lub wprowadzanie w błąd;
• naruszanie jakichkolwiek praw osób trzecich;
• dystrybucja lub wysyłanie komunikacji zawierającej spam, łańcuszki i piramidy;
• dystrybucja wirusów lub innych technologii, które mogą być szkodliwe dla naszego serwisu, usług lub interesów/własności innych użytkowników;
• obciążanie w sposób nieuzasadniony infrastruktury niniejszego serwisu lub zakłócanie prawidłowego działania usług;
• kopiowanie, modyfikowanie lub dystrybucja treści innych osób bez ich zgody;
• używanie narzędzi typu robot, spider, scraper lub innych automatycznych technologii do uzyskania dostępu do usług i zbierania materiałów do jakichkolwiek celów bez wyraźnej zgody na piśmie;
• zbieranie lub pozyskiwanie w inny sposób informacji o innych użytkownikach, w tym ich adresów e-mail, bez ich zgody;
• omijanie środków zapobiegających uzyskaniu dostępu do usług lub ograniczających korzystanie z nich.

Niewłaściwe korzystanie z usług ogloszenia.swidnca24.pl.
Ogloszenia.swidnca24.pl i społeczność współpracują na rzecz prawidłowego działania usług i bezpieczeństwa społeczności. W razie zauważenia problemów, treści o charakterze obraźliwym lub łamania zasad należy wysłać zgłoszenie, na adres mailowy [email protected]. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za informacje przekazywane przez niego oraz ponosi konsekwencje związane z publikowanymi przez niego materiałami. Portal ogloszenia.swidnca24.pl może odmówić publikacji lub usunąć treści, które będą niezgodne z niniejszymi zasadami. Ponadto może ograniczyć tymczasowo lub trwale prawo Użytkownika, który narusza niniejsze zasady, do korzystania z usług serwisu albo odmówić zarejestrowania konta. Bez ograniczenia innych swoich uprawnień Portal ogloszenia.swidnca24.pl może wysyłać ostrzeżenia, ograniczać lub zawieszać działanie usług, usuwać treści hostowane oraz podejmować działania techniczne i prawne uniemożliwiające Użytkownikowi dostęp do usług, jeśli dana osoba narusza niniejsze Zasady lub istnieją uzasadnione podstawy do przyjęcia, że dana osoba działa niezgodnie z prawem lub postanowieniami niniejszych zasad.  Ponadto Użytkownik zgadza się, że Portal ogloszenia.swidnca24.pl nie ma żadnego obowiązku monitorowania żadnych danych czy treści przesyłanych i dostępnych w usługach.

Rynek globalny. Jeśli Użytkownik korzysta z Usług, zgadza się wówczas na ewentualne wyświetlanie jego ogłoszeń na innych stronach.

Opłaty i usługi.  Każde ogłoszenie jest płatne zgodnie z naszym cennikiem opłat. Wszędzie gdzie korzystanie z danej funkcji podlega opłatom, Użytkownik zobaczy czytelną informację w czasie dodawania ogłoszenia. Pobierane przez ogloszenia.swidnca24.pl opłaty są podane w złotówkach (kwoty brutto) i mogą ulegać zmianom. O wszelkich zmianach w opłatach ogloszenia.swidnca24.pl informuje przez publikację stosownej informacji w tym serwisie. Portal ogloszenia.swidnca24.pl może tymczasowo zmieniać opłaty za wydarzenia promocyjne lub nowe funkcje.

Płatności

Płatności przyjmowane są tylko w walucie polski zł (PLN).

Szczegóły na temat cen można znaleźć w naszym Cenniku. Wszystkie ceny są cenami brutto (mają wliczony podatek VAT 23%). W trakcie dodawania ogłoszenia, użytkownik będzie na bieżąco informowany o kosztach dodania ogłoszenia jak i kosztach ewentualnych wyróżnień. Użytkownik nie ma prawa odstąpienia od umowy po opłaceniu i opublikowaniu ogłoszenia. W przypadku wystąpienia ewentualnego błędu systemowego, czynników zewnętrznych lub innego problemu uniemożliwiającego opublikowanie ogłoszenia i wyróżnień z nim związanych należy zgłosić reklamację na adres [email protected]. W trakcie dokonywania dowolnej opłaty użytkownik podaje dane osobowe zgodnie z naszą Polityką prywatności, dane te są niezbędne do wykonania usługi i pomagają przy ewentualnej reklamacji. Każda reklamacja będzie rozpatrywana w terminie do 2 tygodni od daty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Płatności w serwisie ogloszenia.swidnica24.pl obsługiwane są przez system Dotpay.

Obsługiwane formy płatności – przelewy bankowe online, szybkie transfery, płatności kartą, płatności gotówkowe.

Opłaty za wszystkie oferowane usługi /  produkty cyfrowe nie są objęte gwarancją i rękojmią i nie podlegają zwrotowi, a Użytkownik zobowiązuje się do ich terminowego regulowania. W przeciwnym wypadku Portal ogloszenia.swidnca24.pl może ograniczyć Użytkownikowi możliwość korzystania z usług.

Dane firmy przyjmującej płatności użytkowników:
Portal Swidnica24.pl Marek Kowalski
Rynek 33/4, 58-100 Świdnica
NIP: 8840002761

Zasady wyróżnień:

Dostępne opcje Pogrubienie / Wyróżnienie / Promowanie*

*Sekcja ogłoszeń promowanych znajduje się na stronie głównej serwisu ogłoszeniowego (max. 10 najnowszych ogłoszeń)  oraz w pasku bocznym (max. 5 najnowszych ogłoszeń) na niektórych podstronach.

Po przekroczeniu wskazanych maksymalnych liczb ogłoszeń ostatnie ogłoszenie (11 w przypadku strony głównej oraz 6 w przypadku sekcji w pasku bocznym), znika z listy ogłoszeń promowanych, opłata za promowanie nie podlega zwrotowi.

Zawartość. Treści pochodzące od ogloszenia.swidnca24.pl i Użytkowników podlegają przepisom prawa autorskiego. Wyświetlane w usługach lub za ich pośrednictwem treści są chronione, jako praca zbiorowa lub kompilacja zgodnie z przepisami prawa autorskiego. Użytkownik zgadza się, że bez uzyskania wyraźnej, pisemnej zgody, nie będzie kopiować i rozpowszechniać usług Portalu ogloszenia.swidnca24.pl, modyfikować ich treści ani korzystać ze znaków towarowych i praw autorskich. Użytkownik nie może dekompilować, odtwarzać ani wyodrębniać składników ani podejmować żadnych innych prób uzyskania kodu źródłowego. Bez uszczerbku dla powyższych postanowień Użytkownik zgadza się, że nie będzie reprodukować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać do żadnych innych celów jakichkolwiek aspektów usług (innych niż treści należące do Użytkownika). Jeśli Użytkownik przekazuje Portalowi ogloszenia.swidnca24.pl określone treści, w tym zdjęcia, przyznaje i zaświadcza, że może przyznać niewyłączne, obowiązujące na całym świecie, wolne od opłat licencyjnych i podlegające sublicencjonowaniu (w ramach wielu poziomów) prawo do praw autorskich, praw do znaków towarowych, do baz danych i do własności intelektualnej do tych materiałów, ich wykorzystania w ramach promocji oraz wszelkich nośników znanych obecnie lub w przyszłości oraz w jakichkolwiek innych witrynach, usługach. Ponadto Użytkownik wyraża zgodę na wykonywanie przez Portal ogloszenia.swidnca24.pl w jego imieniu autorskich praw osobistych do treści w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

Nie wolno publikować treści naruszających prawa osób trzecich. Obejmuje to m.in. treści naruszające prawa własności intelektualnej, takie jak prawo autorskie i znaki towarowe (np. oferowanie falsyfikatów na sprzedaż). Portal ogloszenia.swidnca24.pl może usuwać treści, które naruszają niniejsze warunki lub prawa jakichkolwiek osób. Jeśli Użytkownik w dobrej wierze uzna, że ogłoszenie w jakikolwiek sposób narusza jego prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej, powinien skontaktować się z nami pod adresem [email protected]

Informacje osobiste. Jeśli Użytkownik korzysta z Usług, wyraża tym samym zgodę na zbieranie, przesyłanie, przechowywanie i wykorzystywanie jego informacji osobistych przez Wydawcę  Portal Świdnica24.pl Marek Kowalski („administrator danych”) na serwerach hostingowych , w sposób opisany w przyjętej przez Portal ogloszenia.swidnca24.pl Polityce prywatności.

Ogólne. Niniejsze warunki i inne zasady opublikowane w serwisie stanowią całość umowy między Portal Świdnica24.pl Marek Kowalski i Użytkownikiem, i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy.

Za wyjątkiem powiadomień dotyczących treści niezgodnych z prawem lub niniejszymi zasadami, wszelkie uwagi należy wysyłać listem poleconym na adres:

Portal Swidnica24.pl Marek Kowalski
Rynek 33/4
58-100 Świdnica

Powiadomienia dla Użytkownika wysyłane będą na podany podczas rejestracji adres e-mail (w przypadku Użytkowników będących przedsiębiorcami, jeżeli nie otrzymamy wiadomości o nieprawidłowym adresie e-mail, wiadomość uznawana jest za dostarczoną po upływie 24 godzin od jej wysłania). Powiadomienia wysłane do Użytkownika będącego przedsiębiorcą listem poleconym uznawane są za doręczone po upływie 3 dni od daty ich wysłania.

W dowolnym momencie Portal ogloszenia.swidnca24.pl może zaktualizować lub zmienić niniejsze Zasady. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o tym przez umieszczenie w serwisie  ogloszenia.swidnca24.pl wiadomości o zmianie Zasad, a wszelkie zmiany będą obowiązywać od chwili ponownego skorzystania przez Użytkownika z serwisu ogloszenia.swidnca24.pl lub po 30 dniach od daty ich opublikowania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Pytania, komentarze i reklamacje należy kierować na adres [email protected]. Jeśli Użytkownik posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Zasad, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Portal ogloszenia.swidnca24.pl w ciągu 30 dni od daty poinformowania o zmianie zasad.

Portal ogloszenia.swidnca24.pl nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie transakcji pomiędzy użytkownikami i w żaden sposób nie gwarantuje bezpieczeństwa wykonywanych transakcji / zakupów czy korzystania z usług, nie świadczy jakichkolwiek usług związanych z dostarczaniem  / wysyłką i w żaden sposób w nich nie pośredniczy. Usługa Portalu ogloszenia.swidnca24.pl ogranicza się jedynie do umożliwienia Użytkownikowi zamieszczenia ogłoszenia wraz z opisem, zdjęciami i kontaktem do ogłoszeniodawcy.

Niedozwolone działania:

Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszystkie informacje, które zamieszcza w serwisie ogloszenia.swidnica24.pl oraz za wszystkie konsekwencje mogące wyniknąć z ogłoszenia Użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia opublikowania lub usunięcia wedle własnego uznania treści, które naszym zdaniem są nieodpowiednie lub naruszają powyższe warunki. Zastrzegamy sobie również prawo wedle własnego uznania do czasowego lub trwałego ograniczenia prawa Użytkownika do korzystania ze strony lub odmówienia Użytkownikowi prawa do rejestracji w serwisie.